|  
På svenska In English   

MIXED LABELS
MVW
ORION
Scala Playhouse
SHOTS MEDIA
TONGA - dream toys
Producentansvar


Vi uppfyller de krav och ansvar som ställs på oss som producent enligt förordningen om elektriska och elektroniska produkter, SFS 2005:209, 210. Vi är knutna till El-Kretsen och genom detta avtal är ni som kund hos oss säker på att de miljömässiga krav som ställs efterlevs.

Lika så är vi registrerade i EE-registret och ser till att redovisning rapporteras dit.

Vi ta hand om all rapportering så att Ni kan fokusera på det ni är bäst på, att fortsätta ge folket njutning. Detta gäller endast produkter som säljs till Sverige.


Priser i: På svenska In English